24.10.2012

Kristina skolan i Angered.

För barnen var det vanligt att samlas så tidigt på morgonen, men för Boas och mig var det ovanligt.  Vi körde genom vackra landskap …

Väl framme. Det var 210 barn som väntade att fira FN dagen och höra oss att berätta. 87% av barnen kommer från en invandrar bakgrund.

Så fort vi kom ut ur bilen ropade barnen på våra namn. Ni kan bara tänka er hur många kramar vi fick!

Barnen sjöng, och uppträdde. Man pratade om barn i hela  världen, om FN:s barn konvention, barn i krig …

-Det är  vanligt att man ha ett hem, mat, kläder, föräldrar … men om det kriget bryter ut så kan man förlora allt.  Då kommer man ihåg allt det fina man haft.

“Det är jag som är er kontaktman”, säger Antonio och kommer fram.

Under flera år har barnen i Kristina skolan stöttat Barnens Ambassads arbete i Ukraina.

Boas och jag berättade om de fattiga barn i Ukraina, som Barnens Ambassad hjälper och gör allt för  att barnen inte skall hamna i barnhem på grund av  fattigdom, utan kunna bo kvar hemma. Barnen lyssnade intensivt och tittade på bilderna. Det blev skratt och gråt, de kunde leva sig in i barnens situation.

Tack alla barn och vuxna i Kristina skolan i Angered.

Advertisements


Categories: Uncategorized

%d bloggers like this: